Llits d'hospital

Llits d'hospital
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2017 4,7 : : :
2016 4,8 : : :
2015 4,8 3,0 : 5,1
2014 4,8 3,0 : 5,2
2013 4,8 3,0 : 5,2
2012 4,7 3,0 : 5,3
2011 4,8 3,1 : 5,3
2010 4,7 3,2 : 5,4
2009 4,7 3,2 : 5,5
2008 4,7 3,2 : 5,6
2007 4,7 3,3 : 5,6
2006 4,8 3,3 : 5,7
2005 4,8 3,4 : 5,8
2004 4,8 3,4 : 5,9
2003 4,8 3,5 : :
2002 4,9 3,5 : :
2001 5,0 3,6 : :
2000 5,1 3,7 : :
Unitats: Llits per 1.000 habitants.
Font Catalunya: Idescat, Departament de Salut. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
: No disponible.

Data de publicació: 2 de maig del 2018.

Nota metodològica

Instal·lacions sanitàries: les dades es refereixen als llits disponibles als hospitals (HP.1) i subcategories (per exemple, llits de cures curatives, llits d'atenció psiquiàtrica, etc) i llits disponibles en els centres d'atenció d'infermeria i residencials (HP.2), així com tecnologia mèdica i recursos tècnics als hospitals (HP.1)

El total de llits hospitalaris (HP.1) són els llits d'hospital que es mantenen regularment i amb personal i immediatament disponibles per a la cura dels pacients ingressats. El total de llits hospitalaris es desglossa de la següent manera:

  • Llits curatius (atenció aguda);
  • Llits de cures psiquiàtriques;
  • Llits de cures a llarg termini (excloent llits de cures psiquiàtrics);
  • Llits d'hospital.

Els llits en establiments d'atenció d'infermeria i residencials (HP.2) són llits disponibles per a les persones que requereixen atenció contínua de la salut i de la infermeria a causa de deficiències cròniques i tenen un menor grau d'independència en activitats de la vida diària (AVD) en els establiments que es dediquen principalment a la prestació d'atenció residencial combinada amb qualsevol dels tipus d'infermeria, de supervisió o d'un altre tipus d'atenció com és requerit pels residents.

L'atenció rebuda pot ser una combinació de serveis de salut i socials.

Taules disponibles

Vegeu també