Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe

Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe 2017
Homes Dones Total
Catalunya 81,1 73,5 77,3
Espanya 78,9 68,8 73,9
Zona euro 78,5 67,8 73,1
Unió Europea 78,9 67,9 73,4
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Data de publicació: 5 de febrer del 2018. Sèries revisades el 7 de desembre del 2018.

Nota metodològica

La taxa d'activitat de 15 a 64 anys es calcula dividint el nombre de persones actives de 15 a 64 anys entre la població del mateix grup d'edat.

Les persones actives són totes les que subministren mà d'obra per a la producció de béns i serveis econòmics o que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se a l'esmentada producció. És a dir, és la suma de la població ocupada i la població desocupada.

En el cas de Catalunya i Espanya, la població activa comprèn les persones de 16 anys o més i les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: