Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors

Població ocupada. Total 2017
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 3.245,3 100,0
Espanya 18.649,0 100,0
Zona euro 144.484,0 100,0
Unió Europea 221.421,0 100,0
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
Població ocupada. Agricultura 2017
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 53,8 1,7
Espanya 806,3 4,3
Zona euro 4.205,2 2,9
Unió Europea 8.615,4 3,9
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
Població ocupada. Indústria 2017
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 586,9 18,1
Espanya 2.633,5 14,1
Zona euro 24.926,7 17,2
Unió Europea 38.690,0 17,4
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
Població ocupada. Construcció 2017
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 206,7 6,4
Espanya 1.121,8 6,0
Zona euro 9.385,4 6,5
Unió Europea 15.047,0 6,8
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
Població ocupada. Serveis 2017
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 2.397,9 73,9
Espanya 14.086,8 75,5
Zona euro 105.340,9 72,6
Unió Europea 158.147,5 71,2
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.

Data de publicació: 5 de febrer del 2018. Sèries revisades el 28 de novembre del 2018.

Nota metodològica

La població ocupada està formada pel conjunt de persones que de tenen 15 a 64 anys i que, durant la setmana de referència, han treballat com a mínim una hora a canvi d'un sou, benefici o guany familiar, o que no eren a la feina però que tenien una feina o negoci del qual estaven temporalment absents.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins al 2007, l'activitat econòmica es classifica segons la NACE-REV.1; en canvi a partir del 2008, l'activitat econòmica es classifica segons la nova NACE-REV.2.

En el cas de Catalunya i Espanya, la població ocupada comprèn les persones de 16 a 64 anys i les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.

La informació referent a la població ocupada pel segment d'edat entre 15 i 64 anys es publica des del mes de febrer de 2017. Amb anterioritat es mostrava la població ocupada de 15 anys i més.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: