Saltar al contingut principal
Taxa d'atur. Per sexe Total
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 11,5 15,3 8,2 7,0
2017 13,4 17,2 9,1 7,6
2016 15,7 19,6 10,0 8,6
2015 18,6 22,1 10,9 9,4
2014 20,3 24,5 11,6 10,2
2013 23,1 26,1 12,0 10,9
2012 22,5 24,8 11,4 10,5
2011 19,2 21,4 10,2 9,7
2010 17,7 19,9 10,2 9,6
2009 16,2 17,9 9,6 9,0
2008 8,9 11,3 7,6 7,0
2007 6,5 8,2 7,5 7,2
2006 6,5 8,5 8,4 8,2
2005 6,9 9,2 9,1 9,0
2004 9,7 11,0 9,3 9,3
2003 10,3 11,5 9,1 9,2
2002 10,2 11,5 8,6 9,0
2001 8,6 10,6 8,3 8,7
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 12 de febrer de 2019.

Nota metodològica

La taxa d'atur representa els aturats com a percentatge de la població activa. La població activa és el nombre total de població ocupada i desocupada. Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de població activa.

Els desocupats són totes les persones d'entre 15 i 74 anys d'edat que no han treballat durant la setmana de referència, que han buscat activament una ocupació durant les quatre setmanes anteriors a l'entrevista i estan disponibles per començar a treballar immediatament o en el termini de dues setmanes (a partir de la data de l'entrevista).

En el cas de Catalunya i Espanya els aturats i els actius són de 16 a 74 anys.