Saltar al contingut principal

Valor afegit brut. Per sectors

VAB. Total sectors 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 221.702,4 100,0
Espanya 1.087.968,0 (p) 100,0
Zona euro 10.340.038,8 100,0
Unió Europea 14.150.663,8 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Agricultura 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 2.195,7 1,0
Espanya 33.614,0 (p) 3,1
Zona euro 175.359,4 1,7
Unió Europea 230.366,8 1,6
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Indústria 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 45.888,5 20,7
Espanya 172.618,0 (p) 15,9
Zona euro 2.059.473,2 19,9
Unió Europea 2.750.774,6 19,4
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Construcció 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 11.863,2 5,4
Espanya 67.732,0 (p) 6,2
Zona euro 546.527,9 5,3
Unió Europea 783.834,2 5,5
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
VAB. Serveis 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 161.755,0 73,0
Espanya 814.004,0 (p) 74,8
Zona euro 7.558.678,3 73,1
Unió Europea 10.385.688,2 73,4
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Data de publicació: 20 de març del 2019. Sèries revisades el 20 de setembre del 2019.

Nota metodològica

A partir del setembre de 2014, la Unió Europea ha establert la implantació obligatòria del nou Sistema europeu de comptes (SEC 2010), que és el marc metodològic per elaborar les estimacions dels comptes nacionals a tots els països de la Unió Europea.

El valor afegit brut (VAB) és el resultat net de la producció valorada a preus bàsics menys els consums intermedis valorats a preus d'adquisició.

La producció es compon dels productes creats durant el període comptable.

Els consums intermedis representen el valor dels béns i serveis consumits com a inputs en un procés de producció, exclosos els actius fixos, el consum dels quals es registra com a consum de capital fix. Els béns i serveis es poden transformar o consumir completament durant el procés de producció.

El VAB també està disponible desglossat per sectors d'acord amb NACE Rev 2. El VAB es calcula abans del consum de capital fix.

Les sèries que es difonen d’Espanya corresponen a la Revisió estadística 2019 implantada per l’INE a les seves magnituds de la Comptabilitat nacional anual. Aquestes noves sèries s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió harmonitzada amb Eurostat i el Banc Central Europeu.

Les sèries dels Comptes econòmics anuals de Catalunya es revisaran segons el calendari previst (març del 2020).