Investigadors en R+D. Per sexe

Investigadors en R+D. Total 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 27.544 100,0
Espanya 126.633 :
Zona euro 1.288.700 (p) :
Unió Europea 1.881.219 (p) :
Unitats: En equivalència a jornada completa.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Provisional.
: No disponible.
Investigadors en R+D. Homes 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 16.527 60,0
Espanya : :
Zona euro : :
Unió Europea : :
Unitats: En equivalència a jornada completa.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
: No disponible.
Investigadors en R+D. Dones 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 11.018 40,0
Espanya : :
Zona euro : :
Unió Europea : :
Unitats: En equivalència a jornada completa.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
: No disponible.

Data de publicació: 9 de juliol del 2018.

Nota metodològica

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

Les principals estadístiques en R+D es detallen per a quatre sectors institucionals d'actuació. Aquests quatre sectors d'actuació són el sector d'empresa mercantil (BES), el sector governamental (GOV), el sector d'ensenyament superior (HES) i el sector de les institucions privades sense finalitat de lucre (PNP).

Les dades bàsiques en personal en R+D s'expressen en equivalència a jornada completa (FTE). El personal en R+D nacional total s'obté de sumar el personal de R+D emprat en els quatre sectors diferents d'actuació.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: