Saltar al contingut principal
Producció d'energia primària
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2014 7.618 34.942 465.141 772.870
2013 7.967 34.576 477.334 791.998
2012 7.349 33.332 467.324 796.843
2011 6.676 31.833 465.118 804.023
2010 7.529 34.264 479.796 837.670
2009 5.974 30.241 458.024 821.835
2008 6.716 30.192 474.539 857.404
2007 6.289 30.141 468.431 861.921
2006 6.886 31.178 472.840 885.280
2005 6.205 30.005 470.319 904.151
2004 7.305 32.365 477.540 932.040
2003 7.677 32.766 466.355 938.258
2002 7.503 31.481 462.104 945.229
2001 7.650 33.308 459.595 943.740
2000 7.351 31.392 453.219 942.568
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 14 de novembre de 2016. Sèries revisades el 20 de desembre de 2017.

Nota metodològica

La producció d'energia primària és qualsevol extracció de productes energètics utilitzables obtinguts de recursos naturals. Aquest tipus d'extracció té lloc en l'explotació de recursos naturals (per exemple, en mines de carbó, camps de petroli o plantes d'energia hidràulica) o en l'obtenció de biodièsel.

La transformació d'energia d'una forma a una altra, com per exemple la generació d'electricitat de calor en plantes tèrmiques (on es cremen recursos energètics primaris) o en la producció de coc en forns de coqueria, no es considera com a producció primària.