Sucre, cacau, xocolata i productes de confiteria

Sucre, cacau, xocolata i productes de confiteria. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Sucre de canya o bleda-rave sense refinar i sacarosa químicament pura en estat sòlid, sense aromatitzar o acolorir 1081110004 s. e. .. s. e.
Pasta de cacau, excepte amb sucre o un altre edulcorant 1082110002 13.050 tones 39.693
Mantega, greix i oli de cacau 1082120001 s. e. .. s. e.
Cacau en pols, sense sucre ni altres edulcorants 1082130000 65.195 tones 139.652
Cacau en pols, amb sucre i altres edulcorants 1082140009 26.376 tones 138.338
Xocolata i productes similars a base de cacau (barres, pastilles, forma líquida, pols i grànuls), en envasos > a 2 quilograms, amb un contingut de mantega de cacau >= al 18% 1082213001 30.723 tones 83.897
Bany de cacau en envasos > a 2 quilograms, amb un contingut de mantega de cacau >= al 18% 1082217002 s. e. .. s. e.
Preparats alimentaris amb un contingut de mantega de cacau >= al 18% en envasos > a 2 quilograms, excepte el bany de cacau i la "xocolata milk crumb" 1082219008 s. e. .. s. e.
Xocolata i productes similars en barres o pastilles farcides en envasos < = a 2 quilograms, excepte en galetes de xocolata 1082223308 103 tones 1.551
Xocolata i productes similars en barres, amb cereals, fruites o fruita seca, excepte les de xocolata farcida i les galetes de xocolata 1082223506 443 tones 5.041
Productes de xocolata en barres o pastilles, excepte els farcits, els que tenen cereals, fruites o fruita seca i les galetes de xocolata 1082223904 1.895 tones 24.505
Bombons amb licor 1082224306 14 tones 360
Bombons, excepte amb licor 1082224504 371 tones 6.758
Productes de xocolata farcits, excepte en blocs, pastilles o barres, galetes de xocolata i bombons 1082225303 s. e. .. s. e.
Productes de xocolata, excepte farcits, en blocs, pastilles o barres, galetes de xocolata i bombons 1082225501 1.076 tones 15.004
Dolços de confiteria i productes similars a base de cacau 1082226003 475 tones 4.136
Pastes per untar que continguin cacau 1082227001 7.607 tones 44.110
Productes a base de cacau per fer begudes 1082228009 s. e. .. s. e.
Productes alimentaris amb cacau en envasos <= a 2 quilograms, excepte pasta de cacau, mantega de cacau, cacau en pols, blocs, pastilles, barres o grànuls, en forma líquida o a granel, destinats a fer begudes o pasta de xocolata per untar 1082229007 50 tones 1.055
Xiclet 1082231003 s. e. .. s. e.
Regalèssia en pastissos, blocs, barres o pastilles, amb un contingut de sacarosa superior al 10% en pes, que no contingui altres substàncies 1082232001 s. e. .. s. e.
Productes de confiteria preparats amb sucre, xocolata blanca 1082233009 7.894 tones 22.228
Productes de confiteria sense cacau en envasos immediats de contingut net superior a 1 quilogram , inclòs massapà, sucre tou, torró i pasta d'ametlla 1082235302 2.763 tones 36.499
Caramels per a la gola i contra la tos fets a base de sucres i aromatitzants, excepte pastilles amb aromatitzants que tinguin propietats medicinals (sense cacau) 1082235500 s. e. .. s. e.
Dragees, confits i dolços amb recobriment (sense cacau) 1082236300 283 tones 1.177
Productes de confiteria en forma de gomes, gelees de fruites i pasta de fruites, excepte el xiclet 1082236508 s. e. .. s. e.
Caramels de sucre cuits, farcits o sense farcir (sense cacau) 1082237308 15.753 tones 63.296
Toffees, caramels, excepte de sucre cuit, i llaminadures similars (sense cacau) 1082237506 214 tones 1.730
Altres productes de confiteria sense cacau, excepte obtinguts per compressió 1082239006 s. e. .. s. e.
Fruites, escorces de fruites, fruita de clofolla i altres parts de plantes confitades amb sucre (en almívar, setinades, gebrades) 1082240004 s. e. .. s. e.
Subproductes del cacau (clofolla, pellofa, germen de cacau, tortós residuals i similars) 1082300095 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 941.961
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou les classes 1081 i 1082 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)