Serveis d'acabament tèxtil

Serveis d'acabament tèxtil. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Blanqueig, tenyida i altres acabaments de fibres 1330111007 .. .. 16.603
Blanqueig, tenyida i altres acabaments de filatures de llana, pèl o crin 1330112207 s. e. .. s. e.
Blanqueig, tenyida i altres acabaments de filatures de cotó 1330112303 .. .. 7.479
Blanqueig, tenyida i altres acabaments de filatures de lli, jute, altres fibres del líber, fibres vegetals i filats de paper 1330112408 s. e. .. s. e.
Blanqueig, tenyida i altres acabaments de filatures de fibres sintètiques contínues 1330112501 .. .. 5.868
Blanqueig, tenyida i altres acabaments de filatures de fibres sintètiques discontínues 1330112700 .. .. 2.830
Blanqueig de teixits de cotó 1330123002 .. .. 13.669
Blanqueig de teixits de filats de filaments i fibres sintètiques 1330125007 .. .. 4.165
Blanqueig de teixits de filats de filaments i fibres artificials 1330126005 s. e. .. s. e.
Blanqueig de teixits de velluts, de pelfa i de xenilla 1330127003 s. e. .. s. e.
Blanqueig de teixits de punt 1330129009 .. .. 4.002
Tenyida de peces de teixits de seda i borra de seda 1330131005 s. e. .. s. e.
Tenyida de peces de teixits de llana, pèl o crin 1330132003 s. e. .. s. e.
Tenyida de peces de teixits de cotó 1330133001 .. .. 18.480
Tenyida de peces de teixits de lli, altres fibres del líber i fibres vegetals i filats de paper 1330134009 s. e. .. s. e.
Tenyida de peces de teixits de filats de filaments i fibres sintètiques 1330135006 .. .. 34.314
Tenyida de peces de teixits de filats de filaments i fibres artificials 1330136004 .. .. 4.133
Tenyida de peces de velluts, de pelfa i de xenilla 1330137002 s. e. .. s. e.
Tenyida de peces de teixits de ris per a tovalloles 1330138000 s. e. .. s. e.
Tenyida de peces de teixits de punt o de teles sense teixir 1330139008 .. .. 9.736
Acabaments de teixits de seda, excepte blanqueig, tenyida o estampació 1330191009 s. e. .. s. e.
Acabaments de teixits de llana, pèl o crin, excepte blanqueig, tenyida o estampació 1330192007 .. .. 4.853
Acabaments de teixits de cotó, excepte blanqueig, tenyida o estampació 1330193005 .. .. 4.357
Acabaments de teixits de lli, jute, altres fibres del líber i fibres vegetals (excepte cotó) i filats de paper, excepte blanqueig, tenyida o estampació 1330194003 .. .. 5.292
Acabaments de teixits de filats de filaments i fibres sintètiques, excepte blanqueig, tenyida o estampació 1330195000 .. .. 3.449
Acabaments de teixits de filats de filaments i fibres artificials, excepte blanqueig, tenyida o estampació 1330196008 s. e. .. s. e.
Acabaments de teixits de velluts, de pelfa i de xenilla, excepte blanqueig, tenyida o estampació 1330197006 s. e. .. s. e.
Acabaments de teixits de punt o de teles sense teixir, excepte blanqueig, tenyida o estampació 1330199002 .. .. 3.841
Servei d'acabament de peces de vestir (rentatge de texans, serigrafiat de peces de vestir, etc.) 1330199508 .. .. 8.231
Total venda de productes de la branca 159.261
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)