Fusta serrada i planejada i fusta preparada per a ús industrial

Fusta serrada i planejada i fusta preparada per a ús industrial. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot ribotada, polida o unida pels extrems, de gruix > a 6 mm, d'avet (Abies spp.) i de picea (Picea spp.) 1610113409 23.505 4.648
Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot ribotada, polida o unida pels extrems, de gruix > a 6 mm, de pi (Pinus spp.) 1610113605 146.977 22.970
Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot ribotada, polida o unida pels extrems, de gruix > a 6 mm, de coníferes, excepte d'avet, pícea i pi 1610113807 s. e. .. s. e.
Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, de gruix > a 6 mm, excepte de coníferes i fusta tropical i taules i frisos per a parquets de fusta de roure, alzina, alzina surera i altres glaners 1610125000 s. e. .. s. e.
Travesses de fusta sense impregnar per a vies fèrries o similars 1610130000 s. e. .. s. e.
Fusta de coníferes perfilada longitudinalment per qualsevol dels cantells o costats, emmotllurada, amb ranures, etc. (inclosos els llistons i frisos per a parquets sense engalzar)  1610211005 3.507.486 kg 4.668
Fusta perfilada longitudinalment per qualsevol dels cantells o costats, emmotllurada, amb ranures, etc. (inclosos els llistons i frisos per a parquets sense engalzar), excepte de coníferes o bambú 1610230005 s. e. .. s. e.
Llana de fusta i farina de fusta 1610240004 s. e. .. s. e.
Fusta en plaques o en partícules de coníferes 1610250301 91.064.875 kg 4.351
Fusta en plaques o en partícules, excepte de coníferes 1610250509 s. e. .. s. e.
Pals de fusta en brut (fins i tot decoratives o escairats) tractats amb pintura, creosota i altres agents conservants 1610311600 s. e. .. s. e.
Travesses de fusta impregnades per a vies fèrries o similars 1610320002 s. e. .. s. e.
Altres tipus de fusta en brut, inclosos els perxells i les estaques 1610390005 58.301 1.881
Serradures, incloses les aglomerades en briquetes 1610800098 286.831.271 kg 12.153
Servei de tractament, impregnació i preservació de la fusta (inclou la curació i l'assecatge) 1610910009 .. .. 594
Total venda de productes de la branca 63.227
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 161 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn