Saltar al contingut principal

Maquinària agrària i forestal

Maquinària agrària i forestal. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi descendent Quantitat Unitat Milers €
Components per a munyidores i màquines i aparells per a la indústria làctia 2830940004 s. e. .. s. e.
Components de màquines i aparells agrícoles i forestals ncaa 2830938008 .. .. 5.417
Components de màquines i aparells per a l'avicultura, incubadores i criadores 2830933009 s. e. .. s. e.
Components per a màquines de preparació del sòl o el conreu 2830920006 .. .. 2.192
Components per a màquines i aparells per recol·lectar, trillar, talladores de gespa, dalles, classificadores d'ous i fruites i similars 2830910007 .. .. 8.754
Altres màquines i aparells per a l'agricultura, silvicultura, horticultura, avicultura o apicultura (inclou tisores tonedores i abeuradors automàtics) 2830866006 39.196 unitats 15.661
Màquines i aparells per a la recol·lecció de fusta 2830863003 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells per a l'avicultura ncaa, excepte incubadores i criadores 2830850000 s. e. .. s. e.
Incubadores i criadores 2830840001 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells per a preparar aliments o pinsos per a animals 2830830002 787 unitats 21.780
Màquines per rentar, seleccionar o classificar ous, fruita i altres productes agrícoles 2830810004 s. e. .. s. e.
Remolcs i semiremolcs, autocarregadors o autodescarregadors, per a usos agrícoles 2830704001 438 unitats 8.828
Altres aparells mecànics per projectar, dispersar o polvoritzar matèries líquides o en pols, per a l'agricultura o l'horticultura 2830609004 841 unitats 982
Polvoritzadors i empolvoradors dissenyats perquè els porti o arrossegui un tractor 2830605002 2.550 unitats 16.097
Aparells portàtils, amb motor o sense, per projectar, dispersar o polvoritzar matèries líquides o en pols, per a l'agricultura o l'horticultura, excepte aparells de reg 2830603007 s. e. .. s. e.
Recol·lectores de blat, arrencadores, veremadores, desfulladores, arrencadores-desfulladores de panotxes, desgranadores i altres màquines recol·lectores 2830597006 3.047 unitats 764
Recol·lectores picadores autopropulsades 2830596008 s. e. .. s. e.
Recol·lectores picadores no autopropulsades per a tractor 2830594509 s. e. .. s. e.
Premses per a palla i farratge, incloses les premses recollidores 2830534009 s. e. .. s. e.
Altra maquinària agrícola i forestal, per a la preparació o el treball del sòl o per al conreu; rodets per a gespa o terrenys d'esport 2830390003 783 unitats 5.159
Altres distribuïdores d'adobs 2830345007 s. e. .. s. e.
Distribuïdores d'adobs minerals o químics 2830343002 s. e. .. s. e.
Escampadores de fems i distribuïdors d'adobs 283034 328 unitats 2.270
Maquinària agrària i forestal: sembradores, plantadores i trasplantadores 2830330009 s. e. .. s. e.
Altres rascles, escarificadores i conreadores 2830327005 s. e. .. s. e.
Rascles de discos 2830322006 s. e. .. s. e.
Escarificadores i conreadores 2830321008 s. e. .. s. e.
Arades 2830314003 s. e. .. s. e.
Motocultors 2830100001 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 130.829
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 283 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)