Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Vehicles de gasolina exclusivament per al transport de menys de 10 persones (inclòs el conductor), de cilindrada <= a 1.500 cm³ 2910210000 s. e. .. s. e.
Vehicles de gasolina exclusivament per al transport de menys de 10 persones (inclòs el conductor), de cilindrada > a 1.500 cm³ (inclou autocaravanes de cilindrada > a 3.000 cm³) 2910223003 s. e. .. s. e.
Vehicles dièsel exclusivament per al transport de menys de 10 persones (inclòs el conductor), de cilindrada <= a 1.500 cm³ 2910231006 s. e. .. s. e.
Vehicles dièsel exclusivament per al transport de menys de 10 persones (inclòs el conductor), de cilindrada > a 1.500 cm³, però <= a 2.500 cm³ 2910233002 s. e. .. s. e.
Vehicles per al transport de menys de 10 persones (inclòs el conductor) propulsats únicament amb motor elèctric 2910245006 s. e. .. s. e.
Vehicles automòbils per al transport de 10 persones o més (inclòs el conductor) 2910300007 s. e. .. s. e.
Camions i altres vehicles per a mercaderies (excepte especials) dièsel o semidièsel, de pes total amb càrrega màxima <= a 5 t 2910411009 s. e. .. s. e.
Vehicles especialment projectats per desplaçar-se sobre la neu, vehicles especials per al transport de persones en els terrenys de golf i vehicles similars 2910520003 s. e. .. s. e.
Camions formigonera 2910595005 s. e. .. s. e.
Vehicles automòbils amb fins especials ncaa (inclou per a sondeigs i perforacions), excepte els projectats principalment per al transport de persones 2910599007 s. e. .. s. e.
Carrosseries per a vehicles de motor dissenyats principalment per a persones: turismes, competició, transport < 10 persones, ambulàncies, fúnebres i similars 2920103009 390 unitats 6.691
Carrosseries de camions, camionetes, autobusos, autocars, tractors, bolquets i vehicles per a usos especials, fins i tot completament equipats i carrosseries incompletes, i vehicles per al transport de >= 10 persones 2920105004 2.892 unitats 111.973
Contenidors (inclosos els contenidors cisterna i els contenidors dipòsit) projectats i equipats per a un o diversos mitjans de transport 2920210009 12.243 unitats 18.020
Remolcs i semiremolcs per a habitatge o per acampar, del tipus caravana de pes <= a 1.600 kg 2920229201 s. e. .. s. e.
Remolcs i semiremolcs, excepte els de tipus caravana, per a habitatge o acampar i els destinats a ús agrícola 2920230007 542 unitats 4.080
Xassissos de remolcs, semiremolcs i altres vehicles sense propulsió mecànica, fins i tot els de vehicles agrícoles 2920303000 s. e. .. s. e.
Carrosseries de remolcs, semiremolcs i altres vehicles sense propulsió mecànica, fins i tot els de vehicles agrícoles 2920305005 119 unitats 4.474
Components de remolcs, semiremolcs i altres vehicles sense propulsió mecànica, fins i tot els de vehicles agrícoles, excepte xassissos, carrosseries i eixos 2920309007 s. e. .. s. e.
Jocs de cables per a bugies d'encesa i altres jocs de cables utilitzats en els mitjans de transport 2931100002 1.233.869 kg 52.177
Bugies d'encesa 2931213000 s. e. .. s. e.
Magnetos, dinamomagnetos i volants magnètics 2931215005 s. e. .. s. e.
Distribuïdors i bobines d'encesa 2931217001 s. e. .. s. e.
Altres aparells i dispositius elèctrics per a motor d'encesa per guspira o compressió 2931227000 2.812.797 kg 80.876
Aparells elèctrics d'enllumenat, eixugaparabrises i eliminadors de gebre i de baf per a vehicles de motor i motocicletes 293123 .. .. 130.197
Avisadors elèctrics de protecció contra robatoris per a automòbils 2931233008 s. e. .. s. e.
Aparells de senyalització acústica per a bicicletes i vehicles de motor, excepte les alarmes antirobatori per a automòbils 2931235003 s. e. .. s. e.
Eixugaparabrises i eliminadors de gebre i de baf, elèctrics, per a vehicles de motor i motocicletes 2931237009 s. e. .. s. e.
Components d'aparells i dispositius elèctrics d'encesa o arrencada per a motors d'encesa per guspira o compressió 2931303007 .. .. 305.418
Components d'aparells i dispositius elèctrics d'enllumenat o senyalització per a vehicles de motor i motocicletes 2931308006 .. .. 305.607
Seients dels utilitzats en automòbils 2932100000 s. e. .. s. e.
Cinturons de seguretat 2932203009 s. e. .. s. e.
Coixins de seguretat ("airbags") amb sistema per inflar incorporat amb els components 2932205004 s. e. .. s. e.
Altres components i accessoris de carrosseries (inclosos els components i els accessoris per les cabines) 2932209006 .. .. 1.717.994
Para-xocs amb els components (inclosos els para-xocs de plàstic) 2932301009 s. e. .. s. e.
Frens i servofrens, amb els components, excepte les guarnicions de frens no muntades 2932302007 47.111.506 kg 217.057
Caixes de canvi amb els components 2932303303 3.071.974 unitats 318.414
Eixos amb diferencial (fins i tot amb altres òrgans de transmissió) eixos portadors i els components 2932303604 41.438.280 kg 221.134
Rodes, amb els components i accessoris 2932304003 s. e. .. s. e.
Sistemes de suspensió amb els components (inclosos els amortidors) 2932305000 42.381.232 unitats 103.541
Radiadors amb els components 2932306105 s. e. .. s. e.
Silenciadors i tubs d'escapament amb els components 2932306306 19.326.544 kg 168.335
Embragatges amb els components 2932306504 s. e. .. s. e.
Volants, columnes i caixes, de direcció, amb els components 2932306703 s. e. .. s. e.
Altres components i accessoris de tractors, turismes, transport de persones, camions i vehicles especials o de competició 2932309002 .. .. 1.147.002
Total venda de productes de la branca 13.449.764
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisó 29 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)