Articles de joieria, instruments musicals, articles d'esport i joguines

Articles de joieria, instruments musicals, articles d'esport i joguines. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Articles de joieria amb els components, de metalls preciosos (fins i tot els revestits o xapats) 3212133009 .. .. 59.624
Articles d'orfebreria d'argent (inclosos els revestits o xapats) 3212135101 .. .. 2.059
Articles d'orfebreria d'altres metalls preciosos (inclosos els revestits o xapats), excepte d'argent 3212135302 s. e. .. s. e.
Altres manufactures metalls preciosos (inclosos xapats); manufactures perles fines o cultivades, de pedres precioses o semiprecioses, polseres rellotges metalls preciosos 3212140004 s. e. .. s. e.
Bijuteria (inclou polseres per a rellotges i els components, de metalls comuns) 3213100006 145.805 kg 5.249
Serveis de reparació, manteniment i d'instal·lació d'instruments musicals 3220000999 s. e. .. s. e.
Guitarres 3220120018 s. e. .. s. e.
Orgues de tub i teclat, harmòniums i instruments similars de teclat i llengüetes metàl·liques lliures 3220131006 s. e. .. s. e.
Components i accessoris d'instruments musicals 3220200006 s. e. .. s. e.
Esquís per a esports d'hivern 3230113100 s. e. .. s. e.
Fixacions, frens, pals i altre equip per a esquís 3230113708 s. e. .. s. e.
Articles i material per a gimnàstica i atletisme amb els components 3230140006 s. e. .. s. e.
Guants, mitenes i manyoples, de cuir, dissenyats específicament per a la pràctica de l'esport 3230151003 s. e. .. s. e.
Articles i material per al tennis de taula (fins i tot paletes, pilotes i xarxes) 3230155004 s. e. .. s. e.
Altres articles i material per a esports i jocs a l'aire lliure ncaa (gronxadors, tobogans, piscines, trineus sense motor, genolleres, trampolins, xarxes muntades i similars) 3230159006 .. .. 29.821
Nines que representen només éssers humans 3240110008 s. e. .. s. e.
Joguines que representen animals o éssers no humans 3240120007 s. e. .. s. e.
Trens de joguina amb els accessoris, altres maquetes o assortits i joguines de construcció 3240200004 s. e. .. s. e.
Trencaclosques 3240320008 s. e. .. s. e.
Jocs i joguines: instruments i aparells musicals de joguina, joguines presentades en jocs o assortiments o en panòplies, joguines i models amb motor, armes de joguina, joguines, les seves parts i accessoris de plàstic i de metall, models en miniatura obtinguts per emmotllament, etc., excepte ninots, trens, maquetes, jocs de construcció, joguines de rodes i trencaclosques 3240390001 .. .. 26.323
Jocs activats mitjançant monedes, bitllets, fitxes o similars, excepte els jocs de bitlles automàtiques 3240423007 40.796 unitats 119.978
Circuits elèctrics de cotxe (jocs de competició) 3240425002 s. e. .. s. e.
Taules de casino, jocs de bitlles automàtiques, sales de jocs, jocs de taula i de saló, fins i tot amb mecanismes 3240427008 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 290.780
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn