Instruments i subministraments per a medicina i odontologia

Instruments i subministraments per a medicina i odontologia. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Torns dentals, fins i tot combinats amb altres equips dentals 3250113001 s. e. .. s. e.
Altres instruments i aparells d'odontologia, excepte torns 3250115006 s. e. .. s. e.
Esterilitzadors medicoquirúrgics o de laboratori 3250120006 2.058 unitats 40.679
Xeringues, fins i tot amb agulla, per a medicina, cirurgia, odontologia o veterinària 3250131100 s. e. .. s. e.
Catèters, cànules i instruments similars (fins i tot agulles, excepte les tubulars de metall i les de sutura per a medicina, cirurgia, odontologia o veterinària) 3250131708 115.857.325 unitats 29.217
Instruments i aparells d'oftalmologia 3250132001 s. e. .. s. e.
Instruments i aparells per a mesurar la pressió arterial, inclosos els esfigmomanòmetres, tensiòmetres i oscil·lòmetres 3250133307 s. e. .. s. e.
Termòmetres i piròmetres clínics o veterinaris, de líquid amb lectura directa, sense combinar amb altres instruments 3250134007 s. e. .. s. e.
Aparells de diatèrmia, fins i tot amb ultrasons 3250135500 s. e. .. s. e.
Instruments i aparells d'anestèsia 3250136508 s. e. .. s. e.
Altres instruments i aparells per a medicina, cirurgia o veterinària 3250137000 91.439.130 unitats 59.837
Centrifugadores utilitzades en els laboratoris, excepte desnatadores i escorredores de roba 3250138008 s. e. .. s. e.
Aparells de mecanoteràpia, aparells per a massatges i aparells de psicotècnia, excepte els completament fixos 3250213006 270.860 unitats 17.844
Aparells d'ozonoteràpia, oxigenoteràpia, aerosolteràpia i de teràpia respiratòria 3250218005 s. e. .. s. e.
Pròtesis articulars 3250223501 s. e. .. s. e.
Aparells d'ortopèdia, fèrules i altres aparells per a fractures 3250223909 .. .. 14.419
Dents artificials de plàstic, fins i tot els seus fixadors metàl·lics, excepte les dentadures 3250225308 64.505 unitats 1.120
Dents artificials d'altres materials diferent del plàstic, fins i tot els seus fixadors metàl·lics, excepte les dentadures 3250225506 509.217 unitats 22.842
Altres articles i aparells de pròtesi dental, fins i tot les dentadures i els components, corones de metall, peces d'estany colat o d'acer inoxidable, excepte les dents artificials 3250225904 .. .. 79.847
Altres articles i aparells de pròtesi (lents intraoculars, braços, cames, malucs, vàlvules cardíaques i aparells similars) 3250229002 s. e. .. s. e.
Components i accessoris d'articles i aparells ortopèdics i de pròtesi 3250230000 s. e. .. s. e.
Cadires de dentista, de perruqueria i cadires similars amb dispositiu d'orientació i elevació amb els components, excepte amb aparells d'odontologia incorporats i escopidores font 3250303003 .. .. 9.447
Mobiliari d'ús mèdic, quirúrgic o veterinari amb els components, excepte les taules i els seients d'ús radiològic 3250305008 .. .. 30.221
Lents de contacte 3250413007 s. e. .. s. e.
Lents correctores per a ulleres, completament treballades en les dues cares, sense muntar, monofocals 3250415508 s. e. .. s. e.
Lents correctores per a ulleres, completament treballades en les dues cares, sense muntar, excepte les monofocals 3250415906 s. e. .. s. e.
Ulleres i articles similars de correcció i protecció, excepte les ulleres de sol 3250429003 s. e. .. s. e.
Altres materials per a usos mèdics o quirúrgics 325050 .. .. 97.693
Ciments i altres productes d'obturació dental; ciment per a la refecció d'ossos 3250501005 s. e. .. s. e.
Preparacions en forma de gel utilitzades en medicina o veterinària com a lubrificant del cos en operacions quirúrgiques o exàmens mèdics o com a nexe entre el cos i els instruments mèdics 3250502003 s. e. .. s. e.
Barreres antiadherències esterilitzades, cirurgia o odontologia; lligadures (excepte catgut), adhesius, laminàries i hemostàtics esterilitzats per a sutures quirúrgiques 3250503001 s. e. .. s. e.
Dispositius identificables per a ús en estomes 3250505006 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 449.973
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn