Articles manufacturats ncaa

Articles manufacturats ncaa. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Escombres i raspalls per a la neteja domèstica 329111 6.510.197 unitats 11.764
Escombres mecàniques d'ús manual (excepte de motor) i altres raspalls per a la neteja de vies públiques, llars, animals, calçat i peces de vestir 3291114003 s. e. .. s. e.
Raspalls ncaa (plomalls, capçals preparats, pals de fregar i similars) 3291119002 s. e. .. s. e.
Raspalls de dents 3291121008 s. e. .. s. e.
Raspalls per als cabells 3291123500 2.622.248 unitats 4.438
Brotxes per a l'afaitada i altres raspalls per a la higiene personal, excepte raspalls de dents i raspalls per als cabells 3291123709 s. e. .. s. e.
Pinzells i brotxes per a pintura artística i pinzells per escriure 3291125009 s. e. .. s. e.
Pinzells i brotxes per a l'aplicació de cosmètica 3291127005 s. e. .. s. e.
Brotxes i pinzells per pintar, pintar al tremp, pintar paper de paret, emblanquinar, envernissar o similars 3291193007 5.017.742 unitats 6.991
Monyeques i rodets per pintar 3291195002 s. e. .. s. e.
Raspalls que constitueixen components de màquines, aparells o vehicles, excepte d'escombradores 3291197008 197.414 unitats 3.483
Cascos de seguretat 3299115003 2.908.300 unitats 6.701
Bolígrafs 3299121001 46.900 mil unitats 10.625
Retoladors i marcadors amb punta de feltre o altres puntes poroses 3299123007 s. e. .. s. e.
Plomins i puntes per a plomins; estilets o punxons per a clixés; portaploma, portallapis i articles similars i els components articles d'escriure (fins i tot els caputxons i agafadors) 3299145000 s. e. .. s. e.
Llapis amb mina protegida per fusta rígida, excepte d'ús mèdic, cosmètic o higiènic 3299151008 s. e. .. s. e.
Pastels, carbonets, guixos per escriure o dibuixar i sabó de sastre 3299155009 s. e. .. s. e.
Pissarres i taulers per escriure i dibuixar 3299161007 366.453 unitats 7.691
Datadors, segells, numeradors, timbradors, aparells per imprimir etiquetes i similars manuals 3299163003 64.022 unitats 925
Tampons, excepte rodets entintadors manuals 3299165008 s. e. .. s. e.
Paraigües, ombrel·les i para-sols, inclosos els paraigües bastó, els para-sols tendal i articles similars, excepte les fundes, components, guarnicions i accessoris 3299213003 128.248 unitats 18.509
Components, guarniments i accessoris de paraigües, ombrel·les, bastons, bastons seient i similars, excepte de fusta i de fuets i xurriaques 3299221006 s. e. .. s. e.
Botons i gafets amb els components; tancaments de cremalleres 3299230007 .. .. 40.597
Formes i motlles per a botons i altres components de botons i esbossos de botons 3299243000 s. e. .. s. e.
Productes de cabell humà o pèl animal i productes similars de matèries tèxtils (borles, celles, pestanyes i similars) 3299300006 s. e. .. s. e.
Encenedors, fins i tot els mecànics, elèctrics, químics, no mecànics i d'automòbil 3299411008 s. e. .. s. e.
Components d'encenedors, excepte pedres, metxes i gasolina en ampolles, ampolletes, pots o altres dipòsits, destinades a omplir encenedors 3299423003 s. e. .. s. e.
Articles per a festes, carnestoltes i altres diversions, inclosos els articles de màgia i de broma 329951 .. .. 1.573
Articles per a festes de Nadal, excepte garlandes, arbres naturals i els suports, espelmes, figuretes, estatuetes i decoracions similars de tipus religiós 3299513007 s. e. .. s. e.
Articles per a festes, carnestoltes o altres diversions, excepte per a festes de Nadal 3299515002 s. e. .. s. e.
Polvoritzadors de tocador i similars, les muntures i caps de muntura, excepte dipòsits separats i peres de cautxú 3299528005 s. e. .. s. e.
Instruments, aparells i models dissenyats per a demostracions, maquetes, mapes i globus terraqüis en relleu, models d'anatomia i similars 3299530001 51.834 kg 9.931
Espelmes, ciris i articles similars 3299540000 3.938.008 kg 11.155
Flors, fulles i fruites artificials, amb els components 3299550009 s. e. .. s. e.
Aparells respiratoris i caretes antigàs, excepte de teràpia respiratòria i caretes protectores sense components mecànics ni filtres reemplaçables 3299591003 s. e. .. s. e.
Matèries vegetals o minerals treballades, manufactures modelades o tallades de cera, parafina, estearina, gomes o resines naturals, pasta per modelar, gelatina sense endurir (excepte d'origen animal i de caseïna) i les manufactures 3299594007 208.444 kg 2.186
Tamisos, sedassos i garbells de mà 3299595004 s. e. .. s. e.
Maniquins, autòmats i escenes animades per a aparadors, excepte articles exhibits de manera real, models educatius i ninots de joguina 3299597000 s. e. .. s. e.
Taüts de fusta 3299599006 49.470 unitats 7.956
Total venda de productes de la branca 336.716
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)