Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un contingut <= al 10% en pes de fibres procediment mecànic, pes >= a 40 g/, però <= a 150 g/m², en bobines

Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un contingut <= al 10% en pes de fibres procediment mecànic, pes >= a 40 g/, però <= a 150 g/, en bobines (1712143501). Catalunya
Any descendent Quantitat Unitat Milers €
2017 (prov.) s. e. .. s. e.
2016 s. e. .. s. e.
2015 s. e. .. s. e.
2014 s. e. .. s. e.
2013 s. e. .. s. e.
2012 s. e. .. s. e.
2011 s. e. .. s. e.
2010 s. e. .. s. e.
2009 s. e. .. s. e.
2008 s. e. .. s. e.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Enquesta industrial de productes
  • Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un contingut <= al 10% en pes de fibres procediment mecànic, pes >= a 40 g/, però <= a 150 g/m², en bobines
  • Twitter
  • LinkedIn