Paper arrissat tipus tissú i napa de fibres de cel·lulosa d'ús domèstic o sanitari, en rotlles de més de 36 cm d'ample o en fulls rectangulars sense plegar amb almenys un costat de més de 36 cm i un pes no superior a 25 g/ per capa

Paper arrissat tipus tissú i napa de fibres de cel·lulosa d'ús domèstic o sanitari, en rotlles de més de 36 cm d'ample o en fulls rectangulars sense plegar amb almenys un costat de més de 36 cm i un pes no superior a 25 g/ per capa (1712205505). Catalunya
Any descendent Quantitat Unitat Milers € Posició
2017 (prov.) 71.196 tones 65.455 224
2016 71.743 tones 65.642 214
2015 65.689 tones 61.382 218
2014 s. e. .. s. e. ..
2013 s. e. .. s. e. ..
2012 s. e. .. s. e. ..
2011 s. e. .. s. e. ..
2010 s. e. .. s. e. ..
2009 s. e. .. s. e. ..
2008 s. e. .. s. e. ..
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Enquesta industrial de productes
  • Paper arrissat tipus tissú i napa de fibres de cel·lulosa d'ús domèstic o sanitari, en rotlles de més de 36 cm d'ample o en fulls rectangulars sense plegar amb almenys un costat de més de 36 cm i un pes no superior a 25 g/ per capa
  • Twitter
  • LinkedIn