Altres rascles, escarificadores i conreadores

Altres rascles, escarificadores i conreadores (2830327005). Catalunya
Any descendent Quantitat Unitat Milers € Posició
2017 (prov.) s. e. .. s. e. ..
2016 s. e. .. s. e. ..
2015 s. e. .. s. e. ..
2014 s. e. .. s. e. ..
2013 1.558 unitats 1.784 1085
2012 1.604 unitats 2.172 979
2011 2.199 unitats 2.419 1004
2010 2.962 unitats 2.814 1000
2009 3.703 unitats 3.676 989
2008 4.299 unitats 5.120 1006
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)