Escampadores de fems i distribuïdors d'adobs

Escampadores de fems i distribuïdors d'adobs (283034). Catalunya
Any descendent Quantitat Unitat Milers €
2017 (prov.) 328 unitats 2.270
2016 278 unitats 1.712
2015 341 unitats 1.314
2014 764 unitats 1.693
2013 s. e. .. s. e.
2012 s. e. .. s. e.
2011 s. e. .. s. e.
2010 s. e. .. s. e.
2009 738 unitats 2.477
2008 s. e. .. s. e.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)