Productes M

Productes industrials. Catalunya. 2015. Dades provisionals Segons rànquing del valor de la producció venuda
Pos. Nom del producte Codi Quantitat Unitat Milers € descendent
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
.. Informació no procedent.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(1) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
(2) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2015) són provisionals.
1 Vehicles de gasolina per al transport de menys de 10 persones, de cilindrada <= a 1.500 cm³ 2910210000 216.943 unitats 2.743.610
2 Medicaments constituïts per productes mesclats o sense mesclar, sense hormones ni antibiòtics, cvd i ncaa 2120138008 .. .. 1.917.500
3 Altres components i accessoris de carrosseries (inclosos els components i els accessoris per les cabines) 2932209006 .. .. 1.556.098
4 Altres begudes analcohòliques, de grau alcohòlic <= al 0,5% volum, sense greixos lactis (llimonada, cola, etc.) 1107195034 821.466 mil litres 1.405.343
5 Carn de porcí fresca o refrigerada ncaa 1011129001 755.696 tones 1.303.145
6 Polipropilè, en formes primàries (1) 2016513001 855.259 tones 956.544
7 Altres components i accessoris de tractors, turismes, transport de persones, camions i vehicles especials o de competició 2932309002 .. .. 916.883
8 Energia elèctrica d'origen tèrmic ordinària (produïda a partir de combustibles fòssils, biomassa o residus) de centrals PCCE (producció combinada de calor i electricitat) (2) 3511102091 10.661.853 mil kWh 908.205
9 Embotits i productes similars de carn, despulles o sang (excepte embotits de fetge), crus, cuits, fumats, en tripes o enllaunat, excepte en plats preparats 1013146001 184.944 tones 833.143
10 Productes elaborats utilitzats per a l'alimentació del bestiar porcí, excepte premescles 1091103306 2.994.978 tones 832.859
11 Carn de porcí fresca o refrigerada, pernils sencers (sense desossar), espatlles i trossos d'aquestes peces 1011125009 414.234 tones 817.603
12 Peces i accessoris de matèries plàstiques per a vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte locomotores i material rodant 2229916007 .. .. 776.372
13 Filferro de coure refinat, de secció transversal > a 6 mm i d'aliatges de coure (1) 2444233000 149.462 tones 760.468
14 Carn de porcí congelada ncaa 1011329002 403.223 tones 716.181
15 Caixes de paper o cartó ondulat 1721130003 594.734 tones 620.103
16 Altres conductors elèctrics sense peces de connexió per a una tensió <= a 1.000 V 2732138001 98.837.060 kg 615.088
17 Vins escumosos de grau alcohòlic adquirit >= al 8,5% volum, excepte xampany (exclòs l'impost de l'alcohol) (cava, etc.) 1102119017 1.879.278 hectolitres 573.913
18 Components d'acer estampat (i forjat amb precisió) per a vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte locomotores i material rodant (embotició d'acer) 2550121000 .. .. 563.427
19 Farina i pasta de llavors o fruits oleaginosos, excepte farina de mostassa 1041420003 1.336.773 tones 470.953
20 Altres productes de fleca i pastisseria de llarga durada sense edulcorants afegits (pizza, creps, empanades, xurros, masses de pasta fullada, pastes brises per folrar motlles culinaris, etc.), tant congelats com a punt per prendre 1072199006 143.029.708 kg 431.310
21 Altres tipus de fruita seca amb clofolla, incloses les mescles 1039239006 66.421.730 kg 430.491
22 Carn de porcí elaborada o en conserva: pernils i peces de pernil (cuit, curat, sense os), excepte en plats preparats 1013154501 71.727 tones 414.320
23 Pa fresc, amb un contingut en pes de sucres o greix no superior al 5% calculat sobre matèria seca, sense afegir-hi mel, ous, formatge ni fruites: ordinari 1071110014 261.275 tones 404.943
24 Productes elaborats utilitzats per a l'alimentació d'aviram, excepte premescles 1091103703 1.224.282 tones 362.163
25 Productes elaborats utilitzats per a l'alimentació del bestiar boví, oví, cabrum, etc., excepte premescles 1091103504 1.212.384 tones 353.734
26 Preparats per rentar i netejar cvd (inclou detergents i similars), excepte l'amoníac en dissolució aquosa >= al 20% NH3 2041325005 432.628.116 kg 331.981
27 Polietilè de densitat < a 0,94, en formes primàries, excepte el lineal (1) 2016103907 429.711 tones 324.391
28 Brioixeria i productes de pastisseria frescos (pastissos, merengues, magdalenes, pans de pessic frescos, etc.), tant congelats com a punt per prendre 1071120004 87.858 tones 319.151
29 Cafè torrat sense descafeïnar 1083115009 40.916 tones 315.170
30 Caixes de canvi amb els components 2932303303 5.281.169 unitats 309.379
31 Poliuretans, en formes primàries (1) 2016567007 120.028 tones 301.738
32 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, de polímers d'etilè, gruix <= 0,125 mm 2221301000 118.163 tones 299.681
33 Taps, tapes, càpsules i altres dispositius de tancament, de matèries plàstiques 2222192502 75.047 tones 298.343
34 Components d'aparells i dispositius elèctrics d'enllumenat o senyalització per a vehicles de motor i motocicletes 2931308006 .. .. 296.384
35 Eixos amb diferencial (fins i tot amb altres òrgans de transmissió) eixos portadors i els components 2932303604 50.869.708 kg 287.820
36 Components d'aparells i dispositius elèctrics d'encesa o arrencada per a motors d'encesa per guspira o compressió 2931303007 .. .. 283.313
37 Menjar per a gossos i gats, preparat per a la venda al detall 1092103006 331.584 tones 276.934
38 Altres olis i lubrificants amb un contingut >= al 70% en pes d'olis de petroli o minerals bituminosos, excepte olis lubricants usats com a matèria primera de refineries 1920295093 150.692 tones 274.354
39 Energia hidroelèctrica (produïda per centrals hidroelèctriques) (2) 3511107292 5.020.241 mil kWh 269.495
40 Caixes i cartonatges plegables de paper o cartó sense ondular 1721140002 121.874 tones 264.037
41 Aparells elèctrics per desconnectar circuits, inclosos els interruptors de botó o rotatius, excepte relés, per a una tensió <= a 1.000 V 2733110008 268.827.933 unitats 260.896
42 Preses, comportes, tancaments de rescloses, desembarcados, molls fixos i altres construccions marítimes i fluvials, de ferro o acer, construccions i components de construccions de ferro o acer 2511235503 223.306 tones 256.538
43 Altres serveis gràfics: serigrafia, litografia, planografia, etc. 1813300000 .. .. 253.227
44 Mescles de substàncies odoríferes, excepte olis sintètics i mescles de substàncies odoríferes utilitzades en la indústria alimentària o de begudes 2053107901 22.674.772 kg 238.523
45 Altra carn de boví fresca o refrigerada, especejada 1011119002 52.861 tones 236.301
46 Pollastres sencers, frescos o refrigerats 1012101008 177.425 tones 235.251
47 Aigües de tocador i colònies 2042117009 105.466 hectolitres 235.157
48 Màquines i aparells per empaquetar o envasar mercaderies ncaa, excepte per omplir, tancar, capsular o etiquetar ampolles, caixes, sacs i altres recipients 2829218000 2.220 unitats 233.782
49 Frens i servofrens, amb els components, excepte les guarnicions de frens no muntades 2932302007 55.054.531 kg 232.055
50 Caixes, gàbies i articles similars de matèries plàstiques (safates, etc.) 2222130006 80.690 tones 228.251
 • Pàgina següent

Productes exclosos per secret estadístic entre els 50 més venuts

 • Cervesa de malt, excepte amb grau alcohòlic <= al 0,5% volum (exclòs l'impost de l'alcohol) (1105100001)
 • Benzina per a motors (excepte d'aviació), sense plom (1920215091)
 • Querosè (1920240099)
 • Gasoil combustible dièsel per a vehicles de motor (1920265096)
 • Fuel, amb un contingut de sofre <= a l'1% (1920285094)
 • Etilè, amb una puresa >= al 95 % en pes (2014113007)
 • Propè (propilè), amb una puresa >= al 90 % en pes (2014114005)
 • Estirè (2014125001)
 • Polietilè de densitat >= a 0,94, en formes primàries (2016105008)
 • Policlorur de vinil sense mesclar amb altres substàncies, en formes primàries (2016301008)
 • Vehicles de gasolina per al transport de menys de 10 persones, de cilindrada > a 1.500 cm³ (inclou autocaravanes de cilindrada > a 3.000 cm³) (2910223003)
 • Vehicles dièsel o semidièsel per al transport de menys de 10 persones, de cilindrada > a 1.500 cm³, però <= a 2.500 cm³ (2910233002)
 • Camions i altres vehicles per a mercaderies (excepte especials) dièsel o semidièsel, de pes total amb càrrega màxima <= a 5 t (2910411009)
 • Energia elèctrica d'origen nuclear (produïda per centrals nuclears) (3511105094)

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí: