Saltar al contingut principal

Codi de conducta dels alts càrrecs

En el marc del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat per l'Acord del Govern de 21 de juny de 2016, en aquesta pàgina es publica la informació relativa a l'agenda pública amb grups d'interès, els obsequis i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.