Saltar al contingut principal

Codi: 001/2012

Finalitat del fitxer: Explotació de les butlletes estadístiques de parts i de les seves principals característiques demogràfiques.

Univers objecte d'estudi: Parts de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 82.500

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Recollida directa mitjançant formulari estadístic amb motiu d'un tràmit

Organisme informador: Idescat. Àrea de Població i Territori