Fitxer: Enquesta econòmica de les entitats de serveis socials

Codi: 001/2016

Finalitat del fitxer: L'objectiu de l'enquesta és obtenir informació de l'activitat i l'abast econòmic dels serveis complementaris de les entitats privades sense ànim de lucre a Catalunya: dades sobre l'activitat, la capacitat, les places ocupades, el personal ocupat i voluntari, les despeses i els ingressos del les entitats. La informació es desagrega segons el principal col·lectiu atès i el nombre de serveis que proporcionen.

Univers objecte d'estudi: Entitats registrades al registre RESES

Nombre de registres o unitats del fitxer: 244

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat

Sou aquí: