Fitxer: Divorcis, separacions i nul·litats

Codi: 002/2012

Finalitat del fitxer: Explotació estadística de l'arxiu de divorcis, separacions i nul·litats procedents de les butlletes de sentències d'aquests actes dictats pels òrgans judicials.

Univers objecte d'estudi: Població resident a Catalunya amb ruptura matrimonial

Nombre de registres o unitats del fitxer: 15.000

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Recollida directa mitjançant formulari estadístic amb motiu d'un tràmit

Organisme informador: Idescat. Àrea de Població i Territori