Fitxer: Demanda d'energia elèctrica en barres de central (EBC) mensual

Codi: 002/2014

Finalitat del fitxer: Conèixer la demanda d'energia elèctrica en barres de central (EBC). L'EBC és una variable física (no facturació) sobre el consum d'energia elèctrica, que reflecteix el consum mensual real d'energia elèctrica més les pèrdues de transport i distribució.

Univers objecte d'estudi: La principal empresa distribuïdora d'energia elèctrica a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement

Sou aquí: