Fitxer: Estadística del càncer de la demarcació de Tarragona

Codi: 002/2015

Finalitat del fitxer: Obtenció d'estadístiques sobre incidència, prevalença, mortalitat i supervivència del càncer a la demarcació de Tarragona.

Univers objecte d'estudi: Població resident a la demarcació de Tarragona diagnosticada de càncer

Nombre de registres o unitats del fitxer: 77900

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Organisme informador: Departament de Salut

Sou aquí: