Fitxer: Enquesta econòmica dels centres de serveis socials

Codi: 002/2016

Finalitat del fitxer: L'objectiu de l'enquesta dels centres de serveis socials es obtenir informació de l'activitat i l'abast econòmic dels centres de serveis socials: dades sobre l'activitat, la capacitat, les places ocupades, el personal ocupat i voluntari, les despeses i els ingressos dels centres. La informació es desagrega segons el col·lectiu atès, el tipus d'atenció que ofereixen, la grandària dels centres i la naturalesa jurídica.

Univers objecte d'estudi: Empreses registrades al registre RESES

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1248

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat

Sou aquí: