Fitxer: Enquesta sobre l'activitat del sector comercial de la ciutat de Barcelona

Codi: 002/2017

Finalitat del fitxer: Conèixer les característiques dels establiments comercials de la ciutat, el seu personal, els horaris i els serveis oferts.

Univers objecte d'estudi: Establiments comercials de Barcelona

Nombre de registres o unitats del fitxer: 2400

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Organisme informador: Ajuntament de Barcelona

Sou aquí: