Fitxer: Estadística de la despesa en cultura de l'Administració local 2010

Codi: 003/2013

Finalitat del fitxer: Dimensionar l'esforç econòmic de l'Administració pública en cultura, per capítols i per àmbits culturals.

Univers objecte d'estudi: Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions

Nombre de registres o unitats del fitxer: 998

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Organisme informador: Departament de Cultura

Sou aquí: