Fitxer: Enquesta anual de cost laboral

Codi: 005/2013

Finalitat del fitxer: Estimació del cost de la mà d'obra i dels seus components, fent una explotació específica de la informació estadística disponible.

Univers objecte d'estudi: Comptes de cotització indústria, construcció i serveis

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.500

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació