Fitxer: Enquesta de mobilitat en dia feiner 2014

Codi: 005/2015

Finalitat del fitxer: Conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de la població resident a l'àmbit territorial del sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona, de 16 anys i més.

Univers objecte d'estudi: Residents àmbit sistema tarifari integrat àrea de Barcelona, de 16 anys i més

Nombre de registres o unitats del fitxer: 9.481

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta telefònica

Organisme informador: Autoritat del Transport Metropolità

Sou aquí: