Fitxer: Enquesta sobre la generació de residus en el sector serveis

Codi: 006/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar els residus generats en les activitats econòmiques classificades com a sector serveis.

Univers objecte d'estudi: Empreses que realitzen activitats econòmiques CNAE 2009

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.144

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat

Sou aquí: