Fitxer: Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013

Codi: 008/2014

Finalitat del fitxer: Conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües oficials i no oficials a Catalunya en els diversos espais de relació personal.

Univers objecte d'estudi: Població de 15 anys i més

Nombre de registres o unitats del fitxer: 7.255

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat

Sou aquí: