Fitxer: Cens població i habitatge 2011. Població enquestada

Codi: 009/2014

Finalitat del fitxer: Elaborar les tabulacions de la població resident en llars familiars.

Univers objecte d'estudi: Població resident a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 622.070

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea de Població i Territori

Sou aquí: