Fitxer: Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Codi: 010/2012

Finalitat del fitxer: Realització d'una enquesta per recollir les dades econòmiques dels centres educatius reglats de Catalunya. Es tracta d'una operació estatal que l'Idescat assumeix a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Centres d'ensenyament privat de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.074

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat

Sou aquí: