Fitxer: Enquesta d'ocupació en turisme rural

Codi: 014/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer els turistes, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments de turisme rural a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Establiments de turisme rural a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.969

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació

Sou aquí: