Fitxer: Estadística d'interrupcions voluntàries de l'embaràs de Catalunya

Codi: 015/2013

Finalitat del fitxer: Obtenció de dades per a la realització d'estadístiques sobre el perfil de dones que han realitzat interrupcions voluntàries de l'embaràs i les característiques de la intervenció.

Univers objecte d'estudi: Dones residents que han avortat i no residents que han avortat a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 24.305

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Departament de Salut

Sou aquí: