Fitxer: Estadística de biblioteques escolars

Codi: 019/2013

Finalitat del fitxer: Conèixer la dotació de continguts de les biblioteques dels centres que imparteixen educació primària i/o secundària i diversos aspectes del seu funcionament.

Univers objecte d'estudi: Centres docents amb biblioteca escolar

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.040

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Organisme informador: Departament d'Ensenyament

Sou aquí: