Fitxer: Producció d'energia elèctrica en règim especial

Codi: 023/2013

Finalitat del fitxer: Conèixer la producció d'energia elèctrica en règim especial segons les tecnologies, les formes d'energia emprades i el règim econòmic aplicable, conèixer el consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica i conèixer el consum d'energia elèctrica d'autoconsum.

Univers objecte d'estudi: Titulars d'instal·lacions productores d'energia elèctrica en règim especial a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.166

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement

Sou aquí: