Fitxer: Discapacitats, autonomia personal i situacions de dependència

Codi: 024/2012

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència d'àmbit estatal, per tal d'obtenir informació estadística sobre les persones amb discapacitat, limitacions, deficiències, nivell de severitat, i situacions de dependència.

Univers objecte d'estudi: Persones

Nombre de registres o unitats del fitxer: 22.538

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat

Sou aquí: