Fitxer: Enquesta de condicions de vida

Codi: 025/2012

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la renda entre la població i sobre els nivells de risc a caure en situacions de pobresa.

Univers objecte d'estudi: Persones i llars de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.500

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat