Fitxer: EPA. Variables de submostra anuals

Codi: 026/2012

Finalitat del fitxer: Coneixement de les condicions de treball i formació de la força de treball.

Univers objecte d'estudi: Població resident en habitatges familiars a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 10.000

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació