Fitxer: Comercialització de gas natural

Codi: 026/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar el gas natural comercialitzat a Catalunya per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica mitjançant les dades de facturació de les empreses de comercialització de gas natural canalitzat en el mercat lliure incloent les d'últim recurs per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica i, en el cas dels abonats subministrats per les comercialitzadores de lliure mercat mitjançant gas natural liquat, de llurs dades individualitzades.

Univers objecte d'estudi: Empreses de comercialització de gas natural amb activitat a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 23

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement