Fitxer: Enquesta trimestral de cost laboral

Codi: 029/2012

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de cost laboral, ambdues d'àmbit estatal, per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre el cost de la força del treball, considerant els costos laborals per treballador per mes i any, amb la corresponent desagregació dels seus components.

Univers objecte d'estudi: Comptes de cotització de la indústria, la construcció i els serveis

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.500

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació