Codi: 029/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar els aprovisionaments i les vendes de productes petrolífers gasosos a Catalunya a partir del tractament estadístic de la informació proporcionada pels operadors a l'engròs i al detall de GLP envasat i a dojo i del balanç complet de les xarxes locals de GLP.

Univers objecte d'estudi: Operadors a l'engròs i al detall de GLP amb activitat a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 12

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement