Fitxer: EPA. Mòdul anual 2010. Conciliació de la vida laboral i familiar

Codi: 030/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer la conciliació de la vida familiar i laboral de la població de Catalunya de 16 a 64 anys.

Univers objecte d'estudi: Població de 16 a 64 anys resident en habitatges familiars a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 10.308

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació

Sou aquí: