Fitxer: Producció i vendes de productes petrolífers líquids

Codi: 030/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines i els aprovisionaments i vendes de productes petrolífers a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació disponible a nivell estatal i enquestes especifiques a les empreses petrolíferes que actuen a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Empreses de producció de petroli brut, refineries i plantes d'olefines i org. oficials

Nombre de registres o unitats del fitxer: 5

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement

Sou aquí: