Fitxer: EPA. Mòdul anual 2011. Problemes de salut i la seva relació amb l'ocupació

Codi: 031/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer l'estat de salut de la població de 16 a 64 anys a Catalunya i la seva repercussió en el mercat de treball.

Univers objecte d'estudi: Població de 16 a 64 anys resident en habitatges familiars a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 10.060

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn