Fitxer: EPA. Variable decil de salaris

Codi: 032/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer la distribució dels salaris de la població ocupada resident en habitatges familiars a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Població ocupada resident en habitatges familiars a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 10.500

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació