Codi: 033/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer les característiques bàsiques de l'estructura, l'equipament, l'activitat i el personal de la xarxa de biblioteques de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Biblioteques de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 900

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat